Vi gör det enklare och tryggare att äga solceller

Vi gör det enklare och tryggare att äga solceller

Intresseanmälan

Prestandabevakning

Jämför anläggningens faktiska elproduktion med förväntad

Driftövervakning

Kontrollerar att din anläggning opererar inom rekommenderade gränsvärden

Garantibevakning

Påminnelse och utvärdering av anläggningen inför garantitidens slut

Digitala rapporter

Lättöverskådlig konditionsrapport varje månad och incidentrapport vid fel

Monitorering

Monitorering gör det möjligt för oss att hålla koll på din anläggning dagligen. Vi kopplar upp oss till din växelriktare och får därigenom reda på hur din anläggning mår, dag för dag.

Den information vi får genom din växelriktare är ofta betydligt mer än den du själv kan se. Med den kan vi jämföra med andra likvärdiga anläggningar, se hur prestandan utvecklas över tid, analysera samt jämföra den med andra datapunkter såsom till exempel väder. På så sätt kan vi tidigt upptäcka avvikelser och eventuella brister.

Intresseanmälan

Privatperson? Fyll i uppgifterna om din solcellsanläggning nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om vi har stöd för din anläggning. Intresseanmälan är inte bindande.

Installatör eller säljare av solceller? Kontakta hej@fenixsolar.se så presenterar vi vad vi kan erbjuda dig och dina kunder.

  Förnamn

  Efternamn

  Email

  Telefonnummer

  Anläggningens adress

  Postnummer

  Ort

  Tillverkare växelriktare (T. ex. SolarEdge)

  Installatör (T. ex. Öresundskraft)

  Vi tror på att det ska vara tryggt och enkelt att vara en miljöhjälte.

  Genom att hjälpa våra modiga anläggningsägare att se över och få ut mest av sina solceller så säkerställer vi ett tryggt och enkelt ägande. Hos oss får du hjälp med aktiv monitorering dygnet runt – en garanti att du får ut maximal effekt av dina solceller.

  Vi är medlemmar i branschorganisationen

  För installatörer och operatörer

  Visa era kunder att ni tar ett långsiktigt ansvar genom att erbjuda ökad trygghet i form av aktiv monitorering av solcellsanläggningen. Efter installation av en ny anläggning känner sig många oerfarna anläggningsägare lämnade till ödet. Med Fenix Solar i ryggen kan de känna sig trygga, vilket bidrar till den viktiga helhetsupplevelsen och ökar chansen för rekommendationer.

  Våra samarbetspartners upplever att detta är en stor konkurrensfördel vid nyförsäljning.

  För anläggningsägare

  Som anläggningsägare kan du slappna av och känna dig trygg med att din solcellsanläggning är under ständig bevakning när den är uppkopplad till Fenix Solar. Om något skulle avvika eller sluta fungera meddelar vi dig med en incidentrapport och vägleder genom de åtgärder som rekommenderas. Efter varje månadsslut får du en konditionsrapport som sammanställer månadens produktion och eventuella avvikelser. Våra unika datamodeller räknar ut hur mycket just din anläggning borde producerat och jämför med det verkliga resultatet.

  Vanliga frågor och svar

  Vem har egentligen ansvar för en solcellsanläggning efter installationen är klar?

  Det korta svaret är du. Det är anläggningsinnehavaren som har ansvaret att anläggningen inte utgör en fara. Installatören har givetvis ett ansvar att stå för sina garantier och åtgärda om brister uppmärksammas. Men det är du som anläggningsinnehavare som måste hitta felen för att kunna använda garantierna, och som har det juridiska ansvaret över din anläggning. 

  Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida

  Om bevakning är så viktigt, varför har ingen sagt något?

  Professionell och aktiv monitorering har länge varit en självklarhet för större solcellsparker. Detta då det finns starkt intresse att anläggningen verkligen levererar – elen ska ofta säljas vidare till kunder som betalar extra för grön och ren energi. Därför kräver oftast företag att installatören håller koll på anläggningen även efter installationen. Övervakning och besiktning har därför länge varit standard för företagskunder. 

  Den bittra sanningen är att installatören inte har något incitament att övervaka din anläggning, trots att dem har tillgång till samma övervakningstjänst som du har i appar eller på nätet. Om de upptäcker ett fel, varför skulle dem berätta det för dig? Upptäcker du inte det själv så innebär det bara kostnader för installatören att påpeka detta. Fullt förståeligt egentligen kanske.

  Det har tidigare inte varit ekonomiskt försvarbart att ha samma kontroll över mindre anläggningar. Vår smarta monitorering är framtagen för att kunna göra professionel bevakning, men till ett rimligt pris.

  Vad gör Fenix om det upptäcks ett fel?

  Om vi upptäcker ett fel meddelas du direkt via mailen. Vi utreder vad felet kan bero på och vem du därför bör kontakta för att få hjälp. Vi skickar såklart även med all nödvändig information för att du skall kunna vända dig direkt till din installatör eller annan garantigivare och få felet avhjälpt. Så redan innan du kontaktar dem så vet vi att du har all nödvändig fakta.

  Hör av dig till oss

  via email till

  hej@fenixsolar.se

  eller skicka ett email direkt här

   Namn

   Email

   Meddelande