Solcellsdata i realtid
med en digital tvilling

Kunder & Partners
Digital tvilling

Så här fungerar det

Vi skapar en Digital Tvilling som är en kopia av din fysiska anläggning. Genom en rad olika mätvärden tar vi fram avancerad data på hur dina solceller presterar. Det gör att vi snabbt upptäcker fel och produktionsförluster. Om något är avvikande skickas det automatiskt ut en incidentrapport till dig. Varje månad skickar vi en konditionsrapport där du ser hur din anläggning presterar.

Få en rapport direkt

Skriv in din email nedan så skickar vi en demorapport till dig.

  Unikt övervakningssystem

  Vi kombinerar driftövervakning med produktionsbevakning vilket ger oss helt unik data på hur din anläggning presterar.

  Automatiska rapporter

  Vi skickar ut en incidentrapport till dig om något är fel med anläggningens produktion. Varje månad får du även en konditionsrapport.

  Data från satelliter

  Vi använder världens mest exakta satellitväderdata som säger hur soligt, varmt och blåsigt det är. Detta är värdefulla värden för solcellsanalyser.

  Realtidsdata

  Systemet kopplar upp sig till anläggningen via internet och tar hem data flera gången i timmen, hela dygnet, året om.

  Ord från några kunder

  “Med hjälp av Fenix Solar kan vi kvalitetssäkra våra anläggningar – vi får en bättre övervakning och kan jobba med driftlarm på ett mer rationellt sätt.”

  GÖSTA JANSSONDigitaliseringsansvarig K2A

  “Jämförelsen mellan produktion och den digitala tvillingen har gett värdefull input till oss. Det har varit en bra indikator för hur anläggningarna mår.”

  SIGRID KAMPEnergisakkunnig, Stockholmshem
  Smart data

  Data i realtid från vädersatelliter

  Väderdata från världens mest exakta satelliter används för varje digital tvilling. Denna data visar hur mycket respektive anläggning borde producera under rådande väderförhållanden.

  Konditionsrapport

  Efter varje månadsslut får du en konditionsrapport som sammanställer månadens produktion och eventuella avvikelser. Våra unika datamodeller räknar ut hur mycket just din anläggning borde producerat och jämför med det verkliga resultatet.

  Total produktion (kwh)
  4531
  Incidenter rapporterade
  3
  Tid då energi producerats
  528
  Performance index
  81

  För installatörer och operatörer

  Efter installation av en ny anläggning känner sig många oerfarna anläggningsägare lämnade till ödet. Med Fenix Solar i ryggen kan de känna sig trygga, vilket bidrar till den viktiga helhetsupplevelsen och ökar chansen för rekommendationer.

  Våra samarbetspartners upplever att detta är en stor konkurrensfördel vid nyförsäljning.

  För anläggningsägare

  Som anläggningsägare kan du känna dig trygg med att din solcellsanläggning är under ständig bevakning när den är uppkopplad till Fenix Solar. Om något skulle avvika eller sluta fungera skickar vi ut en incidentrapport till dig vägleder genom de åtgärder som rekommenderas. Efter varje månadsslut får du en konditionsrapport som sammanställer månadens produktion och eventuella avvikelser.

  Om oss

  Fenix Solar grundades år 2020 för att göra livet lite enklare för de som vill bidra till ett bättre klimat genom solceller. Vi ägnar oss uteslutande åt att analysera soldata. Detta gör vi för att det är vad vi råkar vara bra på och för att vi tror att det finns mycket annat roligt man som solcellsägare vill göra än att följa upp sina solceller. Vår vision är att ingen solinstrålning som skulle kunna tas tillvara på – ska gå förlorad. Därför gör vi allt i vår makt för att upptäcka produktionsförluster.

  Frågor?

  Vem har egentligen ansvar för en solcellsanläggning efter installationen är klar?

  Det korta svaret är du. Det är anläggningsinnehavaren som har ansvaret att anläggningen inte utgör en fara. Installatören har givetvis ett ansvar att stå för sina garantier och åtgärda om brister uppmärksammas. Men det är du som anläggningsinnehavare som måste hitta felen för att kunna använda garantierna, och som har det juridiska ansvaret över din anläggning. 

  Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida

  Om bevakning är så viktigt, varför har ingen sagt något?

  Professionell och aktiv monitorering har länge varit en självklarhet för större solcellsparker. Detta då det finns starkt intresse att anläggningen verkligen levererar – elen ska ofta säljas vidare till kunder som betalar extra för grön och ren energi. Därför kräver oftast företag att installatören håller koll på anläggningen även efter installationen. Övervakning och besiktning har därför länge varit standard för företagskunder. 

  Den bittra sanningen är att installatören inte har något incitament att övervaka din anläggning, trots att dem har tillgång till samma övervakningstjänst som du har i appar eller på nätet. Om de upptäcker ett fel, varför skulle dem berätta det för dig? Upptäcker du inte det själv så innebär det bara kostnader för installatören att påpeka detta. Fullt förståeligt egentligen kanske.

  Det har tidigare inte varit ekonomiskt försvarbart att ha samma kontroll över mindre anläggningar. Vår smarta monitorering är framtagen för att kunna göra professionel bevakning, men till ett rimligt pris.

  Vad gör Fenix om det upptäcks ett fel?

  Om vi upptäcker ett fel meddelas du direkt via mailen. Vi utreder vad felet kan bero på och vem du därför bör kontakta för att få hjälp. Vi skickar såklart även med all nödvändig information för att du skall kunna vända dig direkt till din installatör eller annan garantigivare och få felet avhjälpt. Så redan innan du kontaktar dem så vet vi att du har all nödvändig fakta.

  Hör av dig